Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Om Arbetsdomstolen »  Lediga anställningar

Lediga anställningar

ARBETSDOMSTOLEN

söker

hovrättsassessor

för anställning som rättssekreterare.


Tillträde efter överenskommelse.

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetstvist är en tvist om kollektivavtal eller en annan tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolens avgöranden kan inte överklagas. Läs gärna mer om domstolen på www.arbetsdomstolen.se.

En rättssekreterares arbetsuppgifter i Arbetsdomstolen består i att handlägga mål i samverkan med ordförandena i domstolen. Rättssekreteraren svarar för beredningen av mål. En rättssekreterare som är assessor är ordförande i domstolen vid muntlig förberedelse i vissa måltyper och i vissa fall – t.ex. om prövningstillstånd ska meddelas eller inte och i vissa andra föredragningsmål – får en sådan rättssekreterare också delta i dömandet som ledamot av domstolen. En viktig arbetsuppgift är att upprätta ett förslag till dom.

Arbetsdomstolen eftersträvar mångfald bland de anställda när det gäller ålder, kön och kulturell bakgrund.

Närmare upplysningar lämnas av domstolshandläggaren Eva-Lena Arvidsson (tel. 08 617 66 19).

Företrädare för Akavia är rättssekreteraren Pontus Bromander (tel. 08-617 66 10).

Skriftlig anmälan av intresse för anställningen jämte kopia av de handlingar som åberopas vill domstolen ha senast den 13 maj 2022 under adress Arbetsdomstolen, Box 2018, 103 11 Stockholm eller via e-post: kansliet@arbetsdomstolen.se

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00