Arbetsdomstolen

Prenumerera på meddelade domar i RSS-format SENASTE AVGÖRANDENA

2022-01-19
AD 2022 NR 4
Tre kriminalvårdare som arbetade med transporter ansökte om föräldraledighet på deltid med både fast start- och sluttid. Kriminalvården meddelade att sådan ledighet kunde beviljas endast om arbetstagarna godkände att omplaceras till arbete vid häkte eller anstalt. Två av arbetstagarna godtog omplacering och arbetade under ledigheten vid häkte. Den tredje motsatte sig omplacering och någon föräldraledighet kom inte till stånd. Fråga bl.a. om den begärda förläggningen av föräldraledigheten innebar en påtaglig störning, om Kriminalvården missgynnat två av arbetstagarna genom att omplacera dem och om Kriminalvården nekat den tredje föräldraledighet.
Läs mer »
2022-01-19
AD 2022 NR 3
Polismyndigheten beslutade att en hos myndigheten anställd polis inte längre var godkänd för placering i säkerhetsklassat arbete. Polisen avskedades därefter. Enligt Polismyndigheten har polisen bl.a. förtigit information och lämnat oriktiga uppgifter om samröre med kriminella personer vid de två säkerhetsprövningar han gått igenom åren 2015 och 2019. Fråga om det förelegat laga skäl för avskedandet alternativt saklig grund för uppsägning, och därvid även om Polismyndigheten agerat i strid med tvåmånadersregeln.
Läs mer »
2022-01-19
AD 2022 NR 2
Domen refereras inte
Läs mer »


Allmän information

Lediga anställningar

Klicka på länken ovan för att se vilka befattningar vi avser att tillsätta.

Information om webbplatsen

Denna webbplats använder sig av olika tekniska lösningar för att underlätta ditt besök hos oss, läs mer genom att klicka på länken ovan.

Behandling av personuppgifter

Läs om hur Arbetsdomstolen behandlar personuppgifter genom att klicka på länken ovan

Tillgänglighet för Arbetsdomstolens hemsida

Läs om hur Arbetsdomstolens tillgänglighet genom att klicka på ovan länk

Välkommen till Arbetsdomstolens hemsida

Arbetsdomstolens port Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister.

Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Viktig information med anledning av Coronaviruset

Har du symtom som snuva, hosta, andningssvårigheter eller feber ska du inte besöka Arbetsdomstolen. Större grupper som i studiesyfte vill besöka domstolen ombeds avvakta med det.

Om du har sjukdomssymtom som ovan och ska delta i en förhandling

Ta kontakt med Arbetsdomstolen på telefon 08-617 66 25 eller via växeln 08-617 66 00.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00