2009-01-28, AD 2009 nr 15

Könsdiskriminering m.m.

Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till könsdiskriminering enligt jämställdhetslagen genom att inte betala löneutfyllnad till en gravid anställd som är ledig och uppbär havandeskapspenning på sätt som bolaget gör när anställda är sjukskrivna och får sjukpenning. Vidare fråga om bolaget brutit mot förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen genom att inte för den anställda avsätta premier i enlighet med bolagets pensionspolicy under hennes föräldraledighet.

Mål nr 

A 19/08

Läs domen här

AD 15/09.pdf(öppnas i nytt fönster) 

 

2009-01-28 - Dom nr 15/09, Mål nr A 19/08, 2009-01-28