2014-01-15, AD 2014 nr 4

Domen refereras inte

Mål nr

A 238/13

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
L.C. i Södertälje

Saken

Målet gällde uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Eva Lärfars Persson