2014-01-22, AD 2014 nr 5

Fråga om en rådman vid handläggning av ett adoptionsärende har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som ska föranleda disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

Mål nr

A 166/13

Läs domen här

AD 5/14.pdf (öppnas i nytt fönster)