2014-01-22, AD 2014 nr 7

Anställda i ett bolag har fått ett skriftligt erbjudande om att mot viss ersättning ändra sin semesterförläggning. Handlingen har undertecknats av ett antal arbetstagare och deras arbetsledare. Fråga om avtal om ändrad semesterförläggning därmed ingåtts eller om arbetstagarna därmed enbart ansökt om att få flytta sin semester.

Mål nr

A 219/12

Läs domen här

AD 7/14.pdf (öppnas i nytt fönster)