2014-01-29, AD 2014 nr 8

Domen refereras inte

Mål nr

A 142/13

Parter

Industrifacket Metall
mot
Ardil Transport AB i Sollentuna

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Bengt Huldt och Marcel Carlstedt. Enhälligt.

Rättssekreterare: Malin Stensbäck