2014-02-05, AD 2014 nr 10

Domen refereras inte

Mål nr

B 54/13

Parter

Telos Telemontage i Örebro
mot
L-G.L i Frövi

Överklagade avgörandet: Örebro tingsrätts dom den 8 april 2013 i mål T 3124-12

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Dag Ekman, Berndt Molin, Kerstin Brodowsky, Göran Söderlöf, Torbjörn Johansson och Margareta Öhberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Eva Lärfars Persson