2014-02-05, AD 2014 nr 11

Domen refereras inte

Mål nr

A 195/13

Parter

Unionen
mot
Searchminds AB i Kalmar

Saken

Målet gällde fordran avseende lön, m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Hanna Svensson