2014-02-12, AD 2014 nr 15

Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva tvist mellan arbetstagare och bolagsman i handelsbolag.

Mål nr

B 64/13

Läs beslutet här

AD 15/14.pdf (öppnas i nytt fönster)