2014-02-19, AD 2014 nr 16

En arbetstagare har beviljats hel sjukersättning utan tidsbegränsning. Arbetsgivaren har lämnat besked enligt 33 § andra stycket anställningsskyddslagen om att anställningen därmed upphört. Fråga huvudsakligen om huruvida beskedet lämnats i rätt tid.

Mål nr

B 53/13

Läs domen här

AD 16/14.pdf (öppnas i nytt fönster)