2014-03-05, AD 2014 nr 18

Domen refereras inte

Mål nr

A 232/13

Parter

Handelsanställdas Förbund
mot
Konfektyrboden i Boden AB i Harads

Saken

Målet gällde föreningsrättskränkning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Johanna Nilsson