2014-03-05, AD 2014 nr 21

Domen refereras inte

Mål nr

A 227/13

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
EKO Byggkonsult i Enköping AB i Enköping

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Hanna Svensson