2014-03-12, AD 2014 nr 25

Domen refereras inte

Mål nr

A 231/13

Parter

Fastighetsanställdas Förbund
mot
Cyko AB i Upplands Väsby

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

 

Ledamot: Fredrik Öberg
Rättssekreterare: Hanna Svensson