2014-03-19, AD 2014 nr 27

Domen refereras inte

Mål nr

A 11/14

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
mot
D.A. i Vällingby

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Hanna Svensson