2014-04-09, AD 2014 nr 30

Domen refereras inte

Mål nr

A 237/13

Parter

Hotell- och restaurangfacket
mot
Jaktstugan Restaurang Aktiebolag i Göteborg

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Inge-Marie Nilsson