2014-04-23, AD 2014 nr 33

Domen refereras inte

Mål nr

A 4/14

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
4U Bemanning i Landskrona AB i Helsingborg

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Johanna Nilsson