2014-04-30, AD 2014 nr 34

Domen refereras inte

Mål nr

A 242/13

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
mot
Partille kommun i Partille

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning mm Domen innebar att kärandens talan medgavs.

 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Jonas Malmberg och Pontus Woxner. Enhälligt.
Rättssekreterare: Pontus Woxner