2014-05-07, AD 2014 nr 37

Domen refereras inte

Mål nr

A 235/13

Parter

Facket för Service och Kommunikation (SEKO)
mot
Securitas Sverige Aktiebolag i Stockholm

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Malin Broman Lindfors