2014-05-14, AD 2014 nr 38

Domen refereras inte

Mål nr

B 36/13

Parter

Kvarnsjöns El AB i Huddinge
mot
Y.L. i Norsborg

Överklagade avgörandet: Södertörns tingsrätts dom den 19 februari 2013 i mål T 5682-12

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

 

Ledamöter: Karin Renman, Per Sundberg, Berndt Molin, Claes Frankhammar, Marianne Hörding, Matts Jutterström (skiljaktig) och Gunnilla Runnquist (skiljaktig).

Rättssekreterare: Hanna Svensson