2014-05-28, AD 2014 nr 40

Domen refereras inte

Mål nr

A 23/14

Parter

Vision
mot
Partille kommun i Partille

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

 

Ledamöter: Karin Renman, Jonas Malmberg och Fredrik Öberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Fredrik Öberg