2014-06-25, AD 2014 nr 47

Domen refereras inte

Mål nr

A 15/14

Parter

Försvarsförbundet
mot
Staten genom Försvarsmakten

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Fredrik Öberg