2014-07-23, AD 2014 nr 51

Domen refereras inte

Mål nr

A 138/13

Parter

Kyrkans Akademikerförbund
mot
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Hamrånge församling, Bergby

Saken

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot kvittningslagen m.m. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Lars Dirke, Kerstin G Andersson, Charlott Richardson, Helena Linde, Eva-Lena Danielsson och Anders Hammarbäck. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Woxner