2014-08-20, AD 2014 nr 52

Domen refereras inte

Mål nr

A 90/14

Parter

Unionen
mot
PHOBOS Investment Europe AB i Kolmården

Saken

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Johanna Nilsson