2014-08-27, AD 2014 nr 53

Domen refereras inte

Mål nr

A 64/13

Parter

Unionen
mot
Brave Solutions AB i Borås

Saken

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att käromålet bifölls.

 

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Håkan Torngren, Torbjörn Johansson och Annette Carnhede. Enhälligt.

Rättssekreterare: Fredrik Öberg