2014-09-03, AD 2014 nr 55

Domen refereras inte

Mål nr

B 118/13

Parter

Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB i Örebro
mot

  1. Primo Auxilium Assistans & Hemtjänst AB i Stockholm
  2. N.B. i Johanneshov
  3. J.W. på Ekerö

 

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts dom den 15 januari 2013 i mål T 4721-11

Målet gällde skadestånd företagshemlighetslagen m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Hans Blyme, Christer Måhl, Bengt Huldt, Marianne Hörding, Gerald Lindberg och Bengt G Nilsson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Eva Lärfars Persson