2014-09-03, AD 2014 nr 58

Domen refereras inte

Mål nr

A 123/13

Parter

Svensk Pilotförening
mot
Svenska FlygBranschen och TUIfly Nordic AB i Stockholm

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Claes Frankhammar, Johanna Torstensson, Malin Ackholt och Margareta Zandén. Enhälligt.

Rättssekreterare: Hanna Svensson