2014-09-10, AD 2014 nr 60

Domen refereras inte

Mål nr

A 232/13

Parter

Handelsanställdas förbund
mot
Konfektyrboden i Boden AB i Harads

Saken

Målet gällde föreningsrättskränkning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Eva Lärfars Persson