2014-09-24, AD 2014 nr 61

Domen refereras inte

Mål nr

A 217/13

Parter

Handelsanställdas förbund
mot
A.M. i Jordbro

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Elisabeth Ankarcrona och Matts Jutterström. Enhälligt.

Rättssekreterare: Lotta Bodelius