2014-10-01, AD 2014 nr 64

En arbetstagare har varit facklig förtroendeman och skyddsombud med uppdrag enbart som skyddsombud.

Fråga om kollektivavtalsparterna har särreglerat frågan om grundutbildning i arbetsmiljöfrågor för arbetstagare och fackliga förtroendemän med enbart skyddsombudsuppdrag med följd att en av förbundet anordnad utbildning därför inte omfattas av förtroendemannalagens bestämmelser om rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner.

Mål nr

A 24/13

Läs domen här

AD 64/14.pdf (öppnas i nytt fönster)