2014-10-15, AD 2014 nr 68

Domen refereras inte

Mål nr

A 168/14

Parter

Unionen
mot
Utansjöverken Aktiebolag i Utansjö

Saken

Målet gällde fordran på lön. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Eva Lärfars Persson