2014-10-22, AD 2014 nr 70

Domen refereras inte

Mål nr

A 197/14

Parter

Unionen
mot
Arbetsgivaralliansen och Ledarnas Arbetslöshetskassa i Stockholm

Saken

Målet gällde föreningsrättskränkning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Lotta Bodelius