2014-10-29, AD 2014 nr 73

Domen refereras inte

Mål nr

A 25/14

Parter

Fastighetsanställdas Förbund
mot
Zirkon Städ AB i Segeltorp

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

 

Ledamot: Fredrik Öberg
Rättssekreterare: Lotta Bodelius