2014-10-29, AD 2014 nr 74

Domen refereras inte

Mål nr

A 65/14

Parter

Sveriges Veterinärförbund
mot
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (för ej talan) och Solsidans Djurklinik AB i Saltsjöbaden

Saken

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Fredrik Öberg