2014-11-12, AD 2014 nr 78

Domen refereras inte

Mål nr

A 177/12, A 177/13 och A 178/13

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
mot
Arbetsgivarföreningen KFO (för ej talan) och AU BIST Global AB i Bandhagen

Saken

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande utan laga grund m.m. Domen innebar att kärandens talan delvis bifölls.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Hans Blyme, Inga Jerkeman, Bengt Huldt, Göran Söderlöf, Håkan Löfgren och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.

Rättssekreterare: Lisa Anestål