2014-11-26, AD 2014 nr 84

Domen refereras inte

Mål nr

A 178/14

Parter

Svenska Målareförbundet
mot
Bil & Skadeservice Klippan AB i Klippan

Saken

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Inge-Marie Nilsson