2014-12-03, AD 2014 nr 87

Domen refereras inte

Mål nr

A 147/14

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Plåtslageriernas Riksförbund (för ej talan) och VMG Entreprenad AB

Saken

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att bolaget underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Pontus Woxner