2015-01-28, AD 2015 nr 4

Domen refereras inte

Mål nr

A 207/14

Parter

Fastighetsanställdas Förbund
mot
G.N. i Saltsjö-Boo

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Tobias Bergkvist