2015-01-28, AD 2015 nr 15

Domen refereras inte

Mål nr

A 223/13

Parter

Fastighetsanställdas Förbund
mot
SKANDSTAD AB i Västerhaninge

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Tobias Bergkvist