2015-01-28, AD 2015 nr 6

Domen refereras inte

Mål nr

A 196/14

Parter

Fastighetsanställdas Förbund
mot
L:s Städis AB i Brandbergen

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Märta Lindberg