2015-02-04, AD 2015 nr 7

Domen refereras inte

Mål nr

A 135/14

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Plåtslageriernas Riksförbund och LW i Dalarna AB i Tyresö

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Tobias Bergkvist