2015-02-25, AD 2015 nr 10

Domen refereras inte

Mål nr

A 250/14

Parter

O.S. i Göteborg
mot
Hotell- och restaurangfacket och B.K. i Västra Frölunda

Saken

Målet gällde fordran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Inge-Marie Nilsson