2015-03-04, AD 2015 nr 11

Domen refereras inte

Mål nr

B 13/14

Parter

C.G.M. i Hilleröd i Danmark
mot
UTC Overseas AB i Helsingborg

Överklagade avgörandet: Helsingborgs tingsrätts dom den 5 november 2013 i mål nr T 2380-09 och T 2354-13

Målet gällde skadestånd enligt aktiebolagslagen. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i huvudsaken.

 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Berndt Molin, Bengt Huldt, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Annette Carnhede. Enhälligt.

Rättssekreterare: Lotta Bodelius