2015-03-11, AD 2015 nr 14

Domen refereras inte

Mål nr

A 247/14

Parter

Livsmedelsarbetareförbundet
mot
Brödtråget Aktiebolag i likvidation i Stockholm

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Tobias Bergkvist