2015-03-18, AD 2015 nr 15

Domen refereras inte

Mål nr

A 213/14

Parter

Fastighetsanställdas Förbund
mot
Lemon Service AB i Stockholm

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Lotta Bodelius
Rättssekreterare: Sandra Lundgren