2015-03-18, AD 2015 nr 17

Domen refereras inte

Mål nr

B 40/14

Parter

Y & A Restaurang AB i Bandhagen
mot
B.U. i Huddinge

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts dom den 7 februari 2014 i mål T 5837-13

Målet gällde fordran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman och Eva Lärfars Persson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Eva Lärfars Persson