2015-03-25, AD 2015 nr 18

Domen refereras inte

Mål nr

B 1/14

Parter

Dåderman Bygg & Badrum AB i Täby
mot
K.W. i Täby

Överklagade avgörandet: Attunda tingsrätts dom den 26 november 2013 i mål T 8905-12

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens dom delvis ändrades.

 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Karin Hellmont, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Elisabeth Bjar, Ronny Wenngren och Margareta Zandén. Enhälligt.

Rättssekreterare: Sandra Lundgren