2015-03-25, AD 2015 nr 19

Domen refereras inte

Mål nr

A 238/13 och A 195/14

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
L.C. i Södertälje

Saken

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak avslogs.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Charlott Richardson, Elisabeth Bjar, Staffan Holmertz och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.

Rättssekreterare: Lisa Anestål