2015-04-01, AD 2015 nr 20

Domen refereras inte

Mål nr

A 210/14

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
mot
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (för ej talan) och C.M. i Mellerud

Saken

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av C.M:s. utevaro vid förhandling i domstolen.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Inge-Marie Nilsson