2015-04-01, AD 2015 nr 21

Domen refereras inte

Mål nr

A 83/14

Parter

Industrifacket Metall
mot
Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige och Astra Zeneca AB i Södertälje

Saken

Målet gällde förslagsersättning. Domen innebar att kärandens talan delvis bifölls.

 

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Berndt Molin, Charlott Richardson, Inger Mattsson Kasserud, Staffan Holmertz och Margareta Öhberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Woxner